Novosti

Rešenja  Anton Paar-a u procesu i laboratoriji, sa demonstracijom
rada na multiparametarskom procesnom sistemu COBRIX5
12.-13. OKTOBAR 2016. “Hotel Sloboda”, Šabac

 

 

Seminar posvećen kontroli u malim pivarama, destilerijama i vinarijama
Novembar 2016. Novi Sad