Administracija

Centrala Tel: +381 11 3121 822; +381 11 2131 960

img_20161128_142925

Slađana Nedić dipl.inž. agroekonomije, administrativni saradnik
Kontakt telefon: +381 60 333 1365
e-mail: sladjana.nedic@mclabor.co.rs

Administartivni poslovi i kordinacija svih aktivnosti vezanih za rad Ovlašćenog tela br. 066

img_20161128_142813

Dušan Barović, inž.elektrotehnike, tehnički saradnik
Kontakt telefon: +381 60 333 1306
e-mail: dusan.barovic@mclabor.co.rs

Poslovi uvoza i izvoza, administrativni poslovi i izrada tehničke dokumentacije