Chopin Technologies

Chopin Technologies

                                                          
 Infraneo – infracrveni analizator celog                                                  Mixolab – merenje reološkoh parametara testa 
  zrna žitarica i brašna.                                                                            tokom mešenja kao i karakteristika skroba i proteina. 

                                                                                                                                    Amylab – određivanje broja padanja na                                                   Alveolab – analizator viskoelastičnih osobina
lakši, brži i sigurniji način.                                                                         testa od pšeničnog brašna, poslednja reč tehnologije

                                                                                    
SD matic – uređaj za brzo određivanje                                                          Aqua TR – automatski vlagomer meri vlagu, 
stepena skrobnog oštećenja.                                                                         temperaturu i hektolitarsku težinu, 64 kalibracije.

                                                       
SRC (Solvent Retention Capacity) –                                                    LabMill – Laboratorijski simulator industrijskog mlevenja
Omogućava uvid u ponašanje svakog
polimera (oštećeni skrob, glutenini i pentozani)
u polimernoj smeši (testo)