Znanje

“Nije stvar u tome da se misli, nego da se zna”
 Pol Elijar

 

“Bolje je ništa ne znati nego znati polovično”
 Niče

 

“Suština znanja: ako ga posedujete, primenite ga,
ako ne, priznajete svoje neznanje”
Konfučije

 

 

 “Ko ne zna, a ne zna da ne zna – opasan je – izbegavajte ga!  
   Ko ne zna, a zna da ne zna – dete je – naučite ga!
   Ko zna, a ne zna da zna – spava – probudite ga!
   Ko zna, a zna da zna – mudar je – sledite ga!”