MC Labor

NETZSCH

Čuveni proizvodjač široke game uređaja za termijsku analizu, vrhunskog kvaliteta I nenadmašne osetljivosti I preciznosti.NETZSCH uređaji su prosto nezaobilazni za svakog proizvođača koji želi da obezbedi razvoj I osigura kvalitet svojih proizvoda, kao I da obezbedi procesnu optimizaciju.Porodična kompanija stara preko 140 godina nastala u Selbu u Nemačkoj kao partner čuvenoj fabrici porcelana Rosenthal u proizvodnji aparata za kontrolu porcelana, keramike, legura metala. Svetski lider u proizvodnji vrhunskih aparata kao što su DSC-Diferencijalno skenirajuća kalorimetrija, TGA-Termogravimetrija sa vagama preciznosti 10-tog dela miligrama, STA-Simultana termijska analiza,
DIL-Dilatometrija, DMA-Dinamičko mehanička analiza, TMA-Termo mehanička analiza, Kalorimetrija, aparati za ispitivanje toplotne i električne provodljivosti HFM, GHP, LFA, DEA, SBA. Tu su i kuplovani sistemi sa pridodatim gasnim analizatorima GC, MS, FTIR. Prodajni program je proširen uredjajima, kao i nizom aparata za testiranje zapaljivosti raznih vrsta materijala.

STA


Simultana termogravimetrija i diferencijalno skenirajuca kalorimetrija. Na jednom uzorku istovremeno na STA instrumentu dobijate više informacija nego na pojedinačnim TGA i DSC.

DSC

Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija je najzastupljenija metoda termičke analize. DSC instrumenti rade prema principu protoka toplote i praćenjem temperaturne promene faza na uzorku.

TGA

TGA

Termogravimetrija prati temperaturnu promenu mase prilikom termičke degradacije uzoraka. Izuzetno precizne vage tačnosti do nivoa dela miligrama.

DIL

Dilatometrija je metoda izbora za vrlo precizno merenje promena dimenzija čvrstih tela, rastopina, prahova i pasta pri programiranoj promeni temperature i sa zanemarljivim naprezanjem.

dma

DMA

Dinamičko mehanička analiza beleži visko-elastična svojstva materijala koja zavise od temperature i određuje njegov modul elastičnosti i vrednosti prigušenja primenom oscilirajuće sile.

HFM

HFM

Toplotna provodljivost i difuzivnost su vrlo važni parametri termofizičkih osobina materijala i opisuju transport toplote kroz posmatrani materijal. Veoma bitne osobine kod izolacionih materijala.

Radno vreme

Ponedeljak: 08:00h-16:00h
Utorak: 08:00h-16:00h
Sreda: 08:00h-16:00h
Četvrtak: 08:00h-16:00h
Petak: 08:00h-16:00h
Subota: Zatvoreno
Nedelja: Zatvoreno
Anketa zadovoljstva kupaca

Adresa

Dobanovačka 101, Beograd
11080 Zemun

Kontaktirajte nas!

office@mclabor.co.rs
011-4094-436
011-4094-423
011-2131-960