Ovlašćena tela

Marko Racković, dip.fizikohemičar, tehnički rukovodilac Ovlašćenog tela
Kontakt telefon: +381 60 333 1301
e-mail: marko.rackovic@mclabor.co.rs

Snežana Madžarević, dipl.inž.tehnologije, zamenik tehničkog rukovodioca, rukovodilac kontrole kvaliteta, kontrolor
Kontakt telefon: +381 60 333 1302
e-mail: snezana.madzarevic@mclabor.co.rs

Slađana Nedić dipl.inž. agroekonomije, kontrolor
Kontakt telefon: +381 60 333 1365
e-mail: sladjana.nedic@mclabor.co.rs