Prodaja

Centrala Tel: +381 11 3121 822; +381 11 2131 960

 

Mina Mitrović Jeremić, dr vet.med., direktor
Kontakt telefon: +381 60 333 1303
e-mail: mina.mitrovic@mclabor.co.rs

  • CHOPIN Technologies, Francuska (Vlagomeri, brzi NIR analizatori, reološki uređaji za testo, skrobno oštećenje, mlinovi za žitarice)
  • ANTON PAAR, Austrija (mikrotalasna priprema uzoraka, laboratorijska denzitometrija, laboratorijski merači CO2 i O2, analizatori pića: pivo, vino, žestoka i osvežavajuća pića, laboratorijski refraktometri i polarimetri, oprema za kontrolu naftnih proizvoda)
  • ANTON PAAR, Nemačka (ex Petrotest )(tačka paljenja po Abel-u, Pensky Martens-u, Cleveland-u, destilacija naftnih derivata, oksidaciona stabilnost i penetrometri u naftnim, prehrambenim i farmaceutskim proizvodima i ostali parametri u naftnoj industriji)

Snežana Madžarević, dipl.inž.tehnologije, rukovodilac prodaje
Kontakt telefon: +381 60 333 1302
e-mail: snezana.madzarevic@mclabor.co.rs

  • ANTON PAAR, Austrija (viskozimetrija, reologija, određivane veličine  čestica, nano tehnologija, mehanička karakterizacija materijala, procesni merači gustine/koncentracije, indexa refrakcije, viskoznosti, CO2 i O2 merenja kao i laboratorijska denzitometrija, laboratorijski merači CO2 i O2, analizatori pića: pivo, vino, žestoka i osvežavajuća pića)
  • HITACHI High-Tech, UK (XRF spektometri ručni i laboratorijski, uređaji za odredjivanje debljina prevlaka… )
  • NETZSCH, Nemačka (termijska analiza: DSC, TGA, STA, DMA, TMA, DEA, adijabatski kalorimetri, dilatometri…)