Servis

Centrala Tel: +381 11 3121 822; +381 11 2131 960

 

Marko Racković, dip.fizikohemičar, Rukovodilac tehničkog sektora
Kontakt telefon: +381 60 333 1301
e-mail: marko.rackovic@mclabor.co.rs

Servisna i aplikativna podrška u laboratorijskoj i procesnoj mernoj tehnici za instrumente proizvođača:

  • ANTON PAAR-a, Austrija (denzitometrija, viskozimetrija, reologija i td…)
  • HITACHI High-Tech, UK (ED XRF spektometrija)
  • NETZSCH, Nemačka (termijska analiza)

 

Dušan Barović, inž.elektrotehnike, tehnički saradnik
Kontakt telefon: +381 60 333 1306
e-mail: dusan.barovic@mclabor.co.rs

Servisna podrška u laboratorijskoj mernoj tehnici za instrumente proizvođača:

  • ANTON PAAR-a, Austrija (denzitometrija, mikrotalasna priprema uzoraka, refraktometri, polarimetri)

 

Aleksandar Kukolj, dipl.inž. prehrambene tehnologije, master hemije, tehnički saradnik
Kontakt telefon: +381 60 333 1316
e-mail: aleksandar.kukolj@mclabor.co.rs

Servisna i aplikativna podrška u laboratorijskoj i procesnoj mernoj tehnici za instrumente proizvođača:

  • ANTON PAAR-a, Austrija (petro program, polarimetri, refraktometri, i td …)
  • CHOPIN TECHNOLOGIES, Francuska (Vlagomeri, brzi NIR analizatori, reološki uređaji za testo, skrobno oštećenje, mlinovi za žitarice, i td…)

Marko Bojković, dipl.inž tehnologije, master metalurgije, tehnički saradnik
Kontakt: +381 60 355 6750
e-mail: marko.bojkovic@mclabor.co.rs

Servisna i aplikativna podrška u laboratorijskoj i procesnoj mernoj tehnici za instrumente proizvođača:

  • ANTON PAAR-a, Austrija ( denzitometrija, viskozimetrija, particle characterization…)
  • HITACHI High-Tech, UK (ED XRF spektometrija)