MC Labor

Anton Paar

Osnovan daleke 1922. u Gracu, Austrija. Kompanija je svetski lider u proizvodnji laboratorijskih I procesnih uređaja iz oblasti merenja gustine  i koncentracije, odredjivanja rastvorenog CO2 i O2, proizvodnje high tech reometara, viskozimetara,  refraktometara, polarimetara I dr . Deo kompanije proizvodi i različitu mernu opremu za potrebe naftne industrije. “Anton Paar” je veoma posvećen i proizvodnji i razvoju opreme za karakterizaciju materijala, zatim za odredjivanje veličine čestica od nano do milimetarske skale, za odredjivanje veličine pora, BET-area, karakterizacije prahova i dr.
Svake godine “Anton Paar” ulaže veoma velika sredstva u razvoj, što je praćeno velikim brojem novih uređaja I često revolucinarnih patenata.
Proizvodnja skoro svih komponenata različitih uređaja u svojim proizvodnim pogonima obezbeđuje visok nivo kvaliteta I dugovečnost “Anton Paar”-ovih uređaja !

Denzitometar

Mikrotalasna digestija

Reometar

Viskozimetar po Brookfield metodi

Betalyzer

Porometar

Granulometar

Procesni senzori

TPO

Destilator nafte

Laboratorijski Instrumenti

Anton Paar ima dugu istoriju proizvodnje visoko kvalitetnih laboratorijskih merača gustine, refraktometara, polarimetara, reometara, viskozimetara i instrumenata za karakterizaciju materijala.

Procesni Instrumenti

Anton Paar je vaše rešenje za kontrolu i praćenje procesa proizvodnje. Portfolio obuhvata senzore gustine i koncentracije inline refraktometre, procesne viskozimetre i senzore za merenje u tečnostima rastvorenih gasova COi O2.

Automatika & Robotika

Anton Paar dizajnira automatizovana rešenja prilagođena potrebama korisnika, od prve ideje do gotovog rešenja: Sistemi za uzrokovanje za automatizaciju pojedinačnih uređaja, robotskih sistema za upravljanje reometrima i platforme za automatizaciju većeg broja instrumenata.

Brabender

Na osnovu snimljenog ekstenzograma mogu se utvrditi pouzdane informacije o reološkim svojstvima testa – a time i kasnijim rezultatima pečenja. Prepoznajte i odredite efekte aditiva brašna, kao što su na primer enzimi ili askorbinska kiselina, i fleksibilno prilagodite metode vašoj posebnoj primeni.

Brabender FarinoGraph određuje upijanje vode brašna i reološke osobine testa. Poseduje ključne nacionalne i međunarodne standarde kao što su ICC, AACCI i ISO. Osigurava poverenje u kvalitet zrna, brašna i testa u celom lancu vrednosti sa univerzalno priznatim jezikom: Brabender/Farinograph jedinice (BU/FU).

Vodeći na tržištu Brabender MetaStation je svestrana, modularna pogonska jedinica i reometar obrtnog momenta za određivanje obradivosti i karakteristika materijala različitih plastika i supstanci koje se mogu plastificirati, u skladu sa ključnim ASTM standardnim metodama. Prilagodite ga vašim specifičnim potrebama testiranja PVC-a, gume ili termoseta, koristeći naš portfolio sa različitim geometrijama noževa, veličine miksera i kontrolom temperature. Pored šaržnog mešanja i kontinulanog mešanja, kontinuirani procesi su mogući i korišćenjem ekstruzijskih nastavaka sa jednim i dva navoja različitih razmera. Fleksibilna konfiguracija neograničenih mogućnosti.

Aquatrac -V analizator vlage je jedini instrument na tržištu koji određuje vodu selektivnu, rezidualnu vlagu u plastici u skladu sa DIN EN ISO 15512:2019. Sa tačnošću od 0,0001 % vlage, Aquatrac-V je spreman i za kontrolu kvaliteta u laboratoriji i za kontrolu procesa. Pošto koristi globalno priznatu metodu kalcijum hidrida, nudi pouzdana merenja kojima možete pristupiti sa bilo kog uređaja. Takođe može da pripremi uzorke osušenih polimera za određivanje brzine protoka taline (MFR), što znači da nisu potrebne specijalizovane laboratorije ili opasne hemikalije. Obimna baza podataka metoda, koja se može proširiti metodama korisnika, pokriva različite tipove polimera.

Iskusite budućnost laboratorijske ekstruzije sa Brabender ekstruderima sa dvostrukim zavrtnjima: TwinLab serija – koja pruža različite konfiguracije za obradu svega, od tečnosti do peleta.
Pojednostavite testiranje materijala za laboratorijske i pilotske postavke i optimizujte svoj proizvodni proces ekstruzije.
Softver MetaBridge obezbeđuje intuitivnu kontrolu uređaja, uparen sa sveobuhvatnim funkcijama i analitikom podataka.

Radno vreme

Ponedeljak: 08:00h-16:00h
Utorak: 08:00h-16:00h
Sreda: 08:00h-16:00h
Četvrtak: 08:00h-16:00h
Petak: 08:00h-16:00h
Subota: Zatvoreno
Nedelja: Zatvoreno
Anketa zadovoljstva kupaca

Adresa

Dobanovačka 101, Beograd
11080 Zemun

Kontaktirajte nas!

office@mclabor.co.rs
011-4094-436
011-4094-423
011-2131-960