MC Labor

KPM Analytics

KPM Analytics grupaciju čini više proizvođača opreme za automatizovanu hemijsku analizu različitih vrsta uzoraka, zatim reološke analize brašna i testa, mlinova, široke paleta NIR uređaja sa najširim spektralnim opsegom i upotrebom u svim industrijskim granama, procesnih merača vlage i masti kao i vizuelnih inspekcijskih sistema.

Detalje o svakom proizvođaču KPM grupacije možete videti na sledećim linkovima:

SpectraStarXT

Unity Scientific Spectrastar 2600XT

SpectraStar 2600XT je NIR analizator vrhunskih performansi i najnaprednije tehnologije koja je dostupna na tržištu.
Dostupan je širok set kalibracija za prehrambenu industriju i industriju stočne hrane, a uređaj može da koristi i korisnički definisane kalibracije prenete sa drugih sistema, kao i AUNIR / INGOT gotove pakete kalibracija za željeni proizvod.
Dostupne su kalibracije za: žitarice, brašno, čokoladu i kakao prahove, mleko i mlečne proizvode (uključujući MPC koncentrate, mleko u prahu, maslace itd…), mesnu industriju, konditorsku industriju, širok set kalibracija za stočnu hranu, kao i čitav niz drugih kalibracija za različite proizvode prehrambene industrije.

iCinac

AMS Alliance iCinac

AMS iCinac je jedini sistem na tržištu namenjen monitoringu procesa acidifikacije mlečnih proizvoda i omogućava simultano praćenje pH, temperature i redoks potencijala jednog ili više uzoraka sa ciljem da odredi karakteristike procesa kišeljenja, ispita uticaj različitih parametara na taj proces (različit medij, starter kulture, tempreratura i slično) i omogući definisanje optimalnog inokuluma za vaše proizvode.
Omogućava simultano merenje do 96 parametara putem 32 merna kanala, a postoji i u vidu bežičnih modula koje je moguće montirati na željene lokacije i pratiti rezultate na bilo kojem PC računaru u pogonu.
Jedini uređaj na tržištu koji ispunjava zahteve ISO 26323 standarda.

3d inspect system

Sightline Visual Inspection System

SightLine je potpuno nova kategorija uređaja za kontrolu kvaliteta, poznata pod nazivom vizuelni inspekcioni sistemi. Sastoji se od sistema brzih CCD kamera (2D, 3D, IR i UV)  koje snimaju svaki proizvod na traci i prave njegovu kompletnu 3D sliku zahvaljujući kojoj je moguće izmeriti dužinu, širinu, visinu, šare na proizvodu, eventualne nepravilnosti, kvalitet zaptivanja pakovanja, pozicioniranje etikete na pakovanju i čitav niz drugih parametara.

Osim merenja, moguće je konfigurisati in-line sistem koji automatski eliminiše sa linije proizvode koji ne zadovoljavaju specifikaciju, omogućavajući 100% kontrolu kvaliteta na samoj liniji.

sensor

Process Sensors MCT460 on-line Smart Sensor

MCT460 je procesni NIR sensor sposoban za rad u ekstremnim uslovima, namenjen merenju vlage, temperature, sadržaja proteina i ulja (u nekim grupama proizvoda) u procesnim uslovima.
Omogućava real-time praćenje procesa proizvodnje, a može se integrisati u proizvodnu liniju, aktivirati alarme ili zaustavljati proizvodnju liniju ukoliko rezultati merenja izađu van definisanih opsega.
Različite varijante ovog senzora su posebno modifikovane za rad u teškim uslovima – npr. IP69 zaštita, SF model bez stakla i lomljivih delova za rad u prehrambenoj industriji i slično.
Sposoban je za merenje širokog opsega materijala – drveta, papira, metala, biogoriva, cementa, prehrambenih sirovina i gotovih proizvoda.

mixolab

Chopin Technologies Mixolab 2

Mixolab 2 je univerzalni karakterizator testa proizvođača CHOPIN Technologies koji se koristi za procenu kvaliteta i pekarske performanse brašna, čime se omogućava razumevanje ponašanja testa.
U jednom testu, Mixolab 2 pruža sveobuhvatan prikaz ponašanja testa tokom procesa pečenja.
Kapacitet apsorpcije vode – ključni proizvodni parametar, Stabilnost mešanja – indikacija kompatibilnosti sirovina sa industrijskom obradom, Početni otpor zagrevanju – indikacija otpornosti strukture glutena na zagrevanje; indikacija povećanja zapremine tokom pečenja, Promena viskoznosti tokom zagrevanja – indikacija strukture mrvica, koja je pogođena gelatinizacijom skroba, Viskoznost pri visokim temperaturama – indikacija boje proizvoda, koja je pogođena aktivnošću amilaze, Viskoznost tokom hlađenja – indikacija roka trajanja, koja je pogođena retrogradacijom skroba.

alveolab

Chopin Technologies Alveolab

CHOPIN Technologies Alveolab® je jednostavan za korišćenje, fleksibilan analizator koji omogućava automatsko testiranje karakteristika brašna i testa. Instrument je samostalno kontroliran sa sopstvenim sistemom hlađenja, automatskim ubrizgavanjem vode, i automatskim pozicioniranjem, drobljenjem i duvanjem testa. Alveolab® je prilagodljiviji sa širim spektrom protokola i zadovoljava međunarodne standarde.

Radno vreme

Ponedeljak: 08:00h-16:00h
Utorak: 08:00h-16:00h
Sreda: 08:00h-16:00h
Četvrtak: 08:00h-16:00h
Petak: 08:00h-16:00h
Subota: Zatvoreno
Nedelja: Zatvoreno
Anketa zadovoljstva kupaca

Adresa

Dobanovačka 101, Beograd
11080 Zemun

Kontaktirajte nas!

office@mclabor.co.rs
011-4094-436
011-4094-423
011-2131-960