MC Labor

KPM Analytics

Grupacija KPM Analytics oko sebe okuplja niz premijum proizvođača opreme za kontrolu kvaliteta u prehrambenoj industriji i medicinskoj dijagnostici. Deo KPM Analytics grupacije su: Chopin Technologies (Francuska), Unity Scientific (SAD), Process Sensors (SAD), Sensortech (SAD), SightLine (Kanada), EyePro Technology (Italija), AMS Alliance (Italija). Dostupan je širok spektar kako laboratorijskih, tako i procesnih rešenja , za kompletnu prehrambenu industriju.

mixolab

Chopin Mixolab

Mixolab je jedinstveni i najnapredniji reološki analizator na tržištu za analizu brašna i testa. Omogućava kompletnu reološku analizu brašna u potpuno automatizovanom testu (od samo 45 minuta za standardni protokol). U jednoj analizi, moguće je odrediti kvalitet proteina, želatinizaciju skroba, aktivnost i kvalitet enzima i retrogradaciju skroba. Jedinstvene softverske alatke omogućavaju laku analizu mešavina brašna, efikasnosti enzima i dodataka, kao i kreiranje korisnički definisanih protokola za analizu. Pored toga, moguća je analiza testa direktno iz procesa, kao i analiza brašna i testa svih kultura od kojih je moguće napraviti zames – kukuruz, pirinač, heljda i slično.

alveolab

Chopin Alveolab

Alveograf je jedinstvena standardizovana metoda reološke analize brašna prisutna na tržištu već više od jednog veka. Naduvavanjem pogačice od testa određuje se rastegljivost, snaga, indeks elastičnosti i energija brašna i pšenice. Energija W određena na alveografu je jedini međunarodno priznati parametar prilikom trgovine pšenicom.

Za razliku od konkurentskih uređaja, Alveograf je samostalan uređaj koji ne zahteva prethodnu pripremu testa, a obučen operater može da uradi i do 9 analiza za samo sat vremena.

iCinac

AMS Alliance iCinac

AMS iCinac je jedini sistem na tržištu namenjen monitoringu procesa acidifikacije mlečnih proizvoda i omogućava simultano praćenje pH, temperature i redoks potencijala jednog ili više uzoraka sa ciljem da odredi karakteristike procesa kišeljenja, ispita uticaj različitih parametara na taj proces (različit medij, starter kulture, tempreratura i slično) i omogući definisanje optimalnog inokuluma za vaše proizvode.
Omogućava simultano merenje do 96 parametara putem 32 merna kanala, a postoji i u vidu bežičnih modula koje je moguće montirati na željene lokacije i pratiti rezultate na bilo kojem PC računaru u pogonu.
Jedini uređaj na tržištu koji ispunjava zahteve ISO 26323 standarda.

SpectraStarXT

Unity Scientific Spectrastar 2600XT

SpectraStar 2600XT je NIR analizator vrhunskih performansi i najnaprednije tehnologije koja je dostupna na tržištu.
Dostupan je širok set kalibracija za prehrambenu industriju i industriju stočne hrane, a uređaj može da koristi i korisnički definisane kalibracije prenete sa drugih sistema, kao i AUNIR / INGOT gotove pakete kalibracija za željeni proizvod.
Dostupne su kalibracije za: žitarice, brašno, čokoladu i kakao prahove, mleko i mlečne proizvode (uključujući MPC koncentrate, mleko u prahu, maslace itd…), mesnu industriju, konditorsku industriju, širok set kalibracija za stočnu hranu, kao i čitav niz drugih kalibracija za različite proizvode prehrambene industrije.

3d inspect system

Sightline Visual Inspection System

SightLine je potpuno nova kategorija uređaja za kontrolu kvaliteta, poznata pod nazivom vizuelni inspekcioni sistemi. Sastoji se od sistema brzih CCD kamera (2D, 3D, IR i UV)  koje snimaju svaki proizvod na traci i prave njegovu kompletnu 3D sliku zahvaljujući kojoj je moguće izmeriti dužinu, širinu, visinu, šare na proizvodu, eventualne nepravilnosti, kvalitet zaptivanja pakovanja, pozicioniranje etikete na pakovanju i čitav niz drugih parametara.

Osim merenja, moguće je konfigurisati in-line sistem koji automatski eliminiše sa linije proizvode koji ne zadovoljavaju specifikaciju, omogućavajući 100% kontrolu kvaliteta na samoj liniji.

sensor

Process Sensors MCT460 on-line Smart Sensor

MCT460 je procesni NIR sensor sposoban za rad u ekstremnim uslovima, namenjen merenju vlage, temperature, sadržaja proteina i ulja (u nekim grupama proizvoda) u procesnim uslovima.
Omogućava real-time praćenje procesa proizvodnje, a može se integrisati u proizvodnu liniju, aktivirati alarme ili zaustavljati proizvodnju liniju ukoliko rezultati merenja izađu van definisanih opsega.
Različite varijante ovog senzora su posebno modifikovane za rad u teškim uslovima – npr. IP69 zaštita, SF model bez stakla i lomljivih delova za rad u prehrambenoj industriji i slično.
Sposoban je za merenje širokog opsega materijala – drveta, papira, metala, biogoriva, cementa, prehrambenih sirovina i gotovih proizvoda.

Radno vreme

Ponedeljak: 08:00h-16:00h
Utorak: 08:00h-16:00h
Sreda: 08:00h-16:00h
Četvrtak: 08:00h-16:00h
Petak: 08:00h-16:00h
Subota: Zatvoreno
Nedelja: Zatvoreno
Anketa zadovoljstva kupaca

Adresa

Dobanovačka 101, Beograd
11080 Zemun

Kontaktirajte nas!

office@mclabor.co.rs
011-4094-436
011-4094-423
011-2131-960