Anton Paar

 

   
Denzitometar                      Reometar                            Refraktometar                      Viskozimetar

 

 

Laboratorijski Instrumenti              Procesni Instrumenti                           Automatika & Robotika

Anton Paar ima dugu                         Anton Paar je vaše rešenje za                Anton Paar dizajnira automatizovana
istoriju proizvodnje                             kontrolu i praćenje procesa                  rešenja prilagođena potrebama
visoko kvalitetnih                                proizvodnje. Portfolio obuhvata           korisnika, od prve ideje do gotovog
laboratorijskih merača                        senzore gustine i koncentracije            rešenja: Sistemi za uzrokovanje za
gustine, refraktometara,                     inline refraktometre, procesne              automatizaciju pojedinačnih
polarimetara, reometara,                    viskozimetre i senzore za merenje        uređaja, robotskih sistema za
viskozimetara i instrumenata              u tečnostima rastvorenih gasova          upravljanje reometrima i platforme
za karakterizaciju materijala.               COi O2.                                               za automatizaciju većeg broja                                                                                                                                                                  instrumenata.