MC Labor

Anton Paar

Osnovan daleke 1922. u Gracu, Austrija. Kompanija je svetski lider u proizvodnji laboratorijskih I procesnih uređaja iz oblasti merenja gustine  i koncentracije, odredjivanja rastvorenog CO2 i O2, proizvodnje high tech reometara, viskozimetara,  refraktometara, polarimetara I dr . Deo kompanije proizvodi i različitu mernu opremu za potrebe naftne industrije. “Anton Paar” je veoma posvećen i proizvodnji i razvoju opreme za karakterizaciju materijala, zatim za odredjivanje veličine čestica od nano do milimetarske skale, za odredjivanje veličine pora, BET-area, karakterizacije prahova i dr.
Svake godine “Anton Paar” ulaže veoma velika sredstva u razvoj, što je praćeno velikim brojem novih uređaja I često revolucinarnih patenata.
Proizvodnja skoro svih komponenata različitih uređaja u svojim proizvodnim pogonima obezbeđuje visok nivo kvaliteta I dugovečnost “Anton Paar”-ovih uređaja !

Denzitometar

Mikrotalasna digestija

Reometar

Viskozimetar po Brookfield metodi

Betalyzer

Porometar

Granulometar

Procesni senzori

TPO

Destilator nafte

Laboratorijski Instrumenti

Anton Paar ima dugu istoriju proizvodnje visoko kvalitetnih laboratorijskih merača gustine, refraktometara, polarimetara, reometara, viskozimetara i instrumenata za karakterizaciju materijala.

Procesni Instrumenti

Anton Paar je vaše rešenje za kontrolu i praćenje procesa proizvodnje. Portfolio obuhvata senzore gustine i koncentracije inline refraktometre, procesne viskozimetre i senzore za merenje u tečnostima rastvorenih gasova COi O2.

Automatika & Robotika

Anton Paar dizajnira automatizovana rešenja prilagođena potrebama korisnika, od prve ideje do gotovog rešenja: Sistemi za uzrokovanje za automatizaciju pojedinačnih uređaja, robotskih sistema za upravljanje reometrima i platforme za automatizaciju većeg broja instrumenata.

Radno vreme

Ponedeljak: 08:00h-16:00h
Utorak: 08:00h-16:00h
Sreda: 08:00h-16:00h
Četvrtak: 08:00h-16:00h
Petak: 08:00h-16:00h
Subota: Zatvoreno
Nedelja: Zatvoreno
Anketa zadovoljstva kupaca

Adresa

Dobanovačka 101, Beograd
11080 Zemun

Kontaktirajte nas!

office@mclabor.co.rs
011-4094-436
011-4094-423
011-2131-960