Ovlašćeno telo

„MC Labor d.o.o”, Beograd, je od 2013 god. ovlašćeno telo
br. OT 066, za overu vlagomera za zrna žitarica i semenke uljarica.

Kontrolisanje i overavanje se obavlja u laboratoriji u okviru preduzeća na adresi Omladinskih brigada 26/1 Novi Beograd.

Da bi se zakazalo overavanje neophodno je prvo kontaktirati ovlašćeno telo putem telefona:

011-2131960 ili 060-3331365.

Nakon zakazivanja, neophodno je platiti administrativne takse prema uplatnici u prilogu i to jedna taksa za zahtev i po jedna za svako uverenje.

Pri donošenju instrumenta na overu neophodno je dostaviti dokaz o uplati takse, Zahtev za overavanje potpisan i pečatiran, koji se takodje nalazi u prilogu.

 

Zahtev za overavanje

Uplatnica

Instrukcije za uplatu administrativne takse

Uslovi poslovanja ovlašćenog tela

Anketa zadovoljstva korisnika